bệnh xơ gan diễn biến chậm nhưng rất nguy hiểm

XƠ GAN DIỄN BIẾN ÂM THẦM NHƯNG NGUY HIỂM

Nếu trong vòng 10 năm, mỗi ngày bạn uống 250 ml rượu hoặc nửa lít bia có thể dẫn đến xơ gan. Bệnh thường có…

Đọc tiếp...